-18 februari 2022-

Uw privacy is voor Graansilo Horeca B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Graansilo allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Graansilo Horeca BV.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘U’). Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1) Wanneer u een tafel, ruimte of kamer reserveert of een offerte aanvraagt ten aanzien van het reserveren van een van onze ruimtes;

2) Wanneer u solliciteert via onze website;

3) Wanneer u een cadeaukaart koopt via onze website;

4) Wanneer u contact met ons opneemt (u wordt dan via de website doorgeleid naar uw mailbox);

5) Wanneer u anderzijds onze website bezoekt.

Wanneer u gebruik maakt van onze website op een van de bovengenoemde wijzen, worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:

• Titel;

• Naam, bedrijfsnaam;

• Geboortedatum;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Adres (woon- of bedrijfsadres);

• Creditcard gegevens;

• Betaalinformatie;

• Datum en tijdstip van de reservering;

• Aantal personen;

• Indicatie minder validen;

• Informatie omtrent werkervaring en werkinteresses;

• Eventueel: informatie zoals genoemd in opmerking-velden;

• IP adres, voorkeursinstellingen (zie voor meer informatie ‘Gebruik Cookies’).

Doelen voor verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het plaatsen van een reservering of het aanvragen van een offerte: wanneer u een reservering plaatst of een offerte aanvraagt via onze website, verwerken we uw persoonsgegevens. Deze verwerkingen vinden plaats om onze belangen als bedrijf te behartigen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten – het registeren en managen van reserveringen en offertes. Ook kunnen deze verwerkingen plaatsvinden op basis van de uitvoering van een overeenkomst die u aangaat met ons, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming.

• Het aangaan van een (arbeids)overeenkomst: wanneer u een aankoop doet op onze website of wanneer u bij ons solliciteert, ga u een overeenkomst met ons aan of ben u voornemens een overeenkomst met ons aan te gaan. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren, moeten we uw persoonsgegevens verwerken.

• Klantenservice: wanneer u contact met ons opneemt, verwerken we uw persoonsgegevens om jouw vragen opmerkingen of klachten te behandelen. Deze verwerkingen kunnen noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, namelijk de uitvoering van onze normale bedrijfsactiviteiten – het bieden van klantenservice.

• Verbetering van onze onlinediensten: wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door middel van cookies. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten – het aanbieden van een goedwerkende online-omgeving.

• Marketing: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties of aanbiedingen. Dit doen we enkel op basis van uw toestemming of – waar dit is toegestaan – op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten: marketingactiviteiten.

In het geval dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, vragen wij u om expliciete toestemming.

Wilt u weten waarom wij een belang hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens? We leggen het u graag uit. U kan hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Indien we uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaan verwerken, zullen wij u hierover tijdig informeren. Indien nodig, vragen we (nogmaals) toestemming.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– Het laten corrigeren van fouten
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Graansilo Horeca B.V.
Griffeweg 4, 9724 GG Groningen